Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Edukacja

EUROWEEK

22-11-2018

W dniach 10-14.11.2018r. grupa uczniów ZSP im. Adama Mickiewicza pod opieką Bogumiły Chmielewskiej-Jarosz wyjechała do Lądka Zdroju, aby wziąć udział w projekcie EUROWEEK. Jest to program edukacyjny, który ma na celu doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz kształtowanie zdolności przywódczych uczestników. Ponadto program uczy wielokulturowości, komunikacji społecznej oraz rozwija kreatywność.

Euroweek jest prowadzony przez wolontariuszy z całego świata, którzy mają za zadanie pomagać uczestnikom w poszerzaniu ich horyzontów w zakresie różnych kultur oraz podnosić umiejętności potrzebne do międzynarodowej współpracy. W tym celu wolontariusze przekazują informacje z zakresu historii, ekonomii, turystyki, kultury oraz mieszkańców i tradycji swoich krajów w sposób interaktywny, jak również bardzo osobisty, a co za tym idzie, niezwykle przystępny, co sprzyja zapamiętywaniu i rozumieniu poruszanych zagadnień.

Euroweek otwiera przestrzeń do rozwijania poczucia pewności siebie poprzez zróżnicowane zadania, mające na celu integrację grupy i budowanie teamu, a także poprzez warsztaty językowe, odgrywanie ról, prezentacje, rozmowy motywacyjne oraz dyskusje grupowe z wolontariuszami.

Dodatkowo, aby podnieść sprawności intelektualne i kreatywność uczestników, program obejmuje różnorodne warsztaty i zadania z zakresu rozwiązywania problemów, zarządzania grupą, kreatywności, zarządzania projektami, debat, stereotypów, porównań tematycznych i wielu, wielu innych. Oczekiwanym efektem po zakończeniu działań jest zdolność uczestników do krytycznego myślenia i otwartość, pozwalająca na analizę pozyskanych informacji.

W skrócie:

Celami programu Euroweek są:

• Rozwijanie zdolności przywódczych
• Budowanie pewności siebie
• Promocja nauki języków obcych
• Rozwijanie zdolności komunikacyjnych w języku angielskim
• Integracja wielokulturowa
• Budowanie przyjaźni i stałej współpracy pomiędzy uczestnikami i wolontariuszami z organizacji młodzieżowych

Efektami programu Euroweek są:

• podniesienie kompetencji językowych w zakresie komunikacji w języku angielskim
• własna integracja globalna poprzez przyjaźnie z wolontariuszami z całego świata
• kultywowanie swoich zdolności interpersonalnych, intelektualnych i kreatywności
• bardziej aktywne uczestnictwo i działalność na rzecz społeczności lokalnych
• udział w życiu kraju i świata.

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do uczestnictwa w kolejnych wyjazdach !!!

Niezbędnik