Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Edukacja

Ja i Moja Ojczyzna

21-06-2018

Od 25.06 do  06.07 br. na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu odbywać się będą zajęcia o charakterze półkolonii terapeutycznych w ramach Letniej Akademii Profilaktycznej pt: „Ja i Moja Ojczyzna” a skierowane są dla uczniów klas 0–III Szkół Podstawowych z terenu Lubania. Jest to jednocześnie realizacja priorytetu Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2017/18.

Zajęcia  będą się odbywały się na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaniu znajdującej się przy ul. Łokietka 2,  od godziny 9.00 do 13.00 i będą prowadzone przez pracowników Poradni z uwzględnieniem aktywnych, różnorodnych metod pracy dostosowanych do wieku i możliwości psychoedukacyjnych uczniów.

Tradycja i przywiązanie do Ojczyzny odgrywa znaczącą rolę w wychowaniu i kształtowaniu postaw patriotycznych u dzieci, dlatego też pragniemy podczas zajęć uświadomić uczniom jak istotne jest poczucie przynależności narodowej. Chcemy zapoznać dzieci ze zwyczajami i historią Polski i naszego regionu. 

Dla wszystkich uczestników Letniej Akademii przewidziana jest miła niespodzianka. Podczas zajęć dzieci otrzymają ciepły posiłek ze środków pozyskanych z  Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu.

Możliwość zgłaszania dzieci na zajęcia (telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni).

Telefon kontaktowy: 756465110

Niezbędnik