Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Edukacja

Mickiewicz zawodowo – nowy projekt powiatu

15-06-2018

Powiat Lubański pozyskał ponad milion zł. na dodatkowe wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu. Za te unijne pieniądze zostaną zorganizowane m.in. dodatkowe płatne staże dla uczniów, stypendia, wycieczki zawodoznawcze, obozy naukowe, a także wiele atrakcyjnych szkoleń, w tym kurs prawa jazdy.

Od grudnia 2018 do listopada 2020 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu będzie realizować w imieniu Powiatu Lubańskiego kolejny projekt, tym razem adresowany do 80 uczniów technikum w zawodach technik informatyk i technik ekonomista oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu.

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w 70 stażach u przedsiębiorców, 2 obozach językowych branżowych, kursie prawa jazdy kat. B, szkoleniach rozwijających kompetencje zawodowe (m.in. kursie obsługi programów komputerowych z praktycznym zastosowaniem w pracy zawodowej), kursach przygotowawcze na studia we współpracy z wyższymi uczelniami: Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Ekonomicznym. Ponadto szczególnie uzdolnieni w zakresie przedmiotów zawodowych otrzymają roczne stypendia naukowe. Także nauczyciele przedmiotów zawodowych zostaną objęci wsparciem w formie różnorodnych kursów i szkoleń zawodowych. Szkoła zostanie doposażona w sprzęt komputerowy i multimedialny.

Projekt ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu nauki. Dzięki realizacji zaplanowanych zadań wśród uczniów i uczennic objętych wsparciem nastąpi znaczący wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy, co bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia szans na ich zatrudnienie w zawodach deficytowych.


Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim.

Niezbędnik