Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Edukacja

Obozy naukowe uczniów z KZL-u

11-02-2019

Pierwszy tydzień ferii zimowych był bardzo pracowity dla grupy uczniów z ZSP im. KZL w Lubaniu. Młodzież kształcąca się w zawodach technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk uczestniczyła w obozach  naukowych realizowanych w ramach projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim".

Zajęcia wszystkich grup odbywały się w pracowniach informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Wykłady oraz ćwiczenia praktyczne prowadzone były przez pracowników naukowych UE oraz nauczycieli ZSP im. KZL. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach metodycznych: "Biznes w branży gastronomicznej", „Kompetencje menedżera łańcucha dostaw” oraz „Narzędzia informatyczne w biznesie”. Uczniowie mieli pokryty koszt transportu i zapewniony catering ze środków projektu.

Gastronomowie zapoznali się z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej. Mogli też ocenić predyspozycje do bycia przedsiębiorcą i przedstawić własne pomysły na biznes. Jednymi z ciekawszych zajęć było budowanie prototypów swojej firmy i przedstawienie ryzyka za pomocą klocków LEGO oraz biznesowa gra symulacyjna – udział w wirtualnej rywalizacji był pierwszym krokiem do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Podczas zajęć wykorzystane zostały innowacyjne narzędzia edukacyjne: Branżowe Symulacje Biznesowe, Learning by doing oraz Design thinking.

Przyszli logistycy w trakcie obozu planowali zapotrzebowanie materiałowe, przeprowadzali kalkulacje z wykorzystaniem arkusza Excel, uczyli się zarządzania zespołem logistyków. Uczniowie zostali nawet wprowadzeni w świat ekologistyki oraz logistyki kosmicznej. Na koniec mieli okazję wykonać projekty logistyczne dotyczące m.in. budowy magazynu recyklingowego, rajdu off-road czy imprezy „Przystanek KZL”.

Informatycy również poznali w trakcie obozu wiele nowoczesnych narzędzi i programów. Własne procedury i funkcje przygotowywali w programie R, uczyli się AnyLogic i metod budowania modeli, a w programie Microsoft Dynamics NAV tworzyli diagramy hierarchii funkcji czy przepływu danych. Uczniowie poznali także metody wdrożenia systemów zintegrowanego zarządzania w przedsiębiorstwie.

Młodzież w trakcie obozu miała okazję odwiedzić uczelnię wyższą i poznać wyjątkowych pracowników naukowych, którzy poprowadzili bardzo ciekawe i kreatywne zajęcia rozwojowe w przyjaznej atmosferze. Wszystkie zajęcia, które wzbogaciły wiedzę i umiejętności uczniów wykraczały poza podstawę programową obowiązującą dla poszczególnych zawodów.

Obozy naukowe jako jedno z wielu zadań realizowanego projektu pn.: „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści” zostały  zorganizowane  przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej.

Niezbędnik