Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Edukacja

Pierwsze umowy na staże dla uczniów podpisane

29-06-2018

Czterech przedsiębiorców z Lubania podpisało umowy na organizację staży dla grupy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest powiat. Wszystko to za sprawą realizowanego przez nasz powiat projektu pn. Zawodowy Dolny Śląsk.

Podpisanie umów odbyło się 21 czerwca br. w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu. Umowy podpisała Anna Adamska, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego, bo to właśnie ta jednostka jest odpowiedzialna za jego realizację.

Udział w projekcie i realizację straży dla młodzieży zadeklarowała  Małgorzata Wieczorek, właścicielka firmy ABC – MAX Małgorzata Wieczorek, Grzegorz Więckowski współwłaściciel firmy CONTUR 2000 s.c. Piotr Trzciński Grzegorz Więckowski, Marek Hamielec, prezes Zarządu firmy KONSTAL Sp. z o.o. oraz Roman Krawczyński, właściciel LEO - NET Roman Krawczyński.

Przy podpisaniu umów uczestniczyli również dyrektorzy szkół – Renata Czuj, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza, Wiktor Zdunek, dyrektor  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu oraz Ewa Rybak, główna księgowa Powiatowego Centrum Edukacyjnego.

Dzięki realizacji tego projektu młodzież w okresie wakacyjnym odbędzie 150 godzinne staże. Trzech uczniów technikum logistycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu odbędzie staże w firmie ABC – MAX Małgorzata Wieczorek. Uczeń technikum mechanicznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu poszerzy swoje umiejętności w firmie CONTUR 2000 s.c. Piotr Trzciński Grzegorz Więckowski, a przedsiębiorstwo KONSTAL Sp. z o.o. przyjmie jednego ucznia  z technikum elektrycznego. Natomiast uczeń technikum informatycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza uda się na praktyki do firmy LEO - NET Roman Krawczyński.

Niezwykle cenne jest zainteresowanie pracodawców przygotowaniem młodszego pokolenia do wykonywania zawodu. Istotą staży jest fakt, że będą się one odbywać w środowisku pracy. Oznacza to, że po zakończeniu stażu uczeń będzie wiedział, czego może oczekiwać na określonym stanowisku u danego przedsiębiorcy.

Zaraz po zakończeniu staży, każdy z nich otrzyma stypendium. Przypomnijmy, że jest to druga edycja tego programu, realizowanego w ramach projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”.  W ubiegłym roku podobne staże odbyło sześciu uczniów. Wszyscy potwierdzili, że to niezwykle ważna forma zapoznania się z warunkami pracy, w jakich przyjdzie im pracować w przyszłości.

Niezbędnik