Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Edukacja

Praktyki zawodowe w Walencji

02-07-2018

Do wyjazdu na praktyki zawodowe w Walencji szykuje się kolejna grupa uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Na praktyki realizowane ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe pojadą tym razem uczniowie kształcący się w zawodach technik logistyk i technik informatyk.

Przygotowania do lipcowego wyjazdu rozpoczęły się już w listopadzie 2017 roku. Uczniowie sporządzili wtedy swoje CV w języku angielskim, które zostały przesłane do Universal Mobility SL – hiszpańskiego partnera projektu. Następnie kandydaci uczestniczyli w dwóch telekonferencjach z panią Karoliną Jawniak, szefową biura w Walencji. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące ich doświadczenia i umiejętności oraz preferencji związanych z miejscem odbywania praktyk.

Kolejnym etapem była organizacja specjalnych zajęć przygotowujących młodzież do wyjazdu na praktyki – 32-godzinne szkolenie z języka angielskiego oraz 18 godzin warsztatów kulturowo-pedagogicznych. Podczas zajęć uczniowie doskonalili swoje umiejętności językowe (m.in. komunikacja na lotnisku, w autobusie, hotelu, korzystanie z usług banku czy poczty, zamawianie posiłków w restauracji). W ramach zajęć kulturowo-pedagogicznych młodzież zapoznała się z historią i kulturą Hiszpanii, a także przyswoiła podstawy savoir-vivre’u obowiązujące na Półwyspie Iberyjskim.

W czwartek 28 czerwca odbyła się odprawa uczniów przed wyjazdem przeprowadzona przez panią dyrektor Lidię Błażków. Podczas spotkania pani dyrektor pogratulowała uczestnikom odwagi w podjęciu decyzji o udziale w projekcie. Podkreśliła też, że każdy z uczniów zdobędzie dzięki temu nowe umiejętności oraz lepsze przygotowanie do aktywności i mobilności w życiu zawodowym. Pani dyrektor dodała również, że praktyki zagraniczne są świetną okazją do poznania samego kraju, jego kultury, języka i atrakcji turystycznych.

Projekt „Viva Espania – praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów” otrzymał dofinansowanie w kwocie 641 263,59 zł, co pozwoliło pani Lidii Błażków, dyrektorowi ZSP im. KZL, zaplanować i zorganizować praktyki zawodowe na południu Hiszpanii, w Walencji i Granadzie dla 61 uczniów szkoły. Jako pierwsi w styczniu 2018 roku praktyki zawodowe zrealizowało 32 uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy. 1 lipca 2018 roku na praktyki wyjeżdża 29-osobowa grupa logistyków i informatyków.

Ze środków programu zostały pokryte koszty podróży (bilety lotnicze, kieszonkowe oraz polisa ubezpieczeniowa uczestników, a także przejazdy z lotniska do miejsc zakwaterowania), zakwaterowanie i wyżywienie dla uczniów i opiekunów. Na miejscu dla uczestników praktyk zostanie zorganizowany szereg atrakcji, m.in. animacje kulturowe, wycieczki oraz 10-godzinny kurs języka hiszpańskiego. W czasie pobytu w Hiszpanii uczniom towarzyszyć będą opiekunowie ze strony szkoły, panie Monika Połetek i Monika Ozga.

Przystąpienie do projektu ,,Viva Espania” umożliwiło uczniom ZSP im. KZL w Lubaniu uczestnictwo w wyjątkowych praktykach zagranicznych w Hiszpanii, a także w wielu dodatkowych działaniach służących ich rozwojowi.

Niezbędnik