Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Edukacja

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

08-12-2017

W dniu 1 grudnia 2017 r. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej i Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty wręczyli dyplomy 112 stypendystom Prezesa Rady Ministrów uczniom dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych z rejonu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego.

Stypendia otrzymali Żaneta Górniak uczennica klasy 2TR oraz Michał Trzajna z klasy 3CD z zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu.

Gala odbyła się w Teatrze Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju. O stypendium Prezesa Rady Ministrów mogli ubiegać się uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej  w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Niezbędnik