Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Edukacja

Wielki sukces logistyków z KZL-u

19-06-2017

W połowie czerwca odbył się finał piątej edycji konkursu “Mistrzowie Logistyki” organizowanego przez Katedrę Zarządzania Strategicznego i Logistyki na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  Nasi na pudle.

Z wielką radością i dumą  informujemy, że na III miejscu znaleźli się uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu w składzie: Aleksandra Durowicz, Anna Jaworowicz, Katarzyna Zakrzewska oraz Marcin Gamalczyk. Drugi zespół (Angelika Michno, Dorota Wieczorek, Filip Kirkowski i Mateusz Moroz) znalazł się na miejscu V. Opiekunem uczniów była Monika Połetek, nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu logistyki wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku do konkursu stanęło łącznie ponad 200 uczniów reprezentujących kilkanaście szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Konkurs rozpoczął się w styczniu 2017 i składał się z trzech etapów. Dwa pierwsze etapy odbywały się w szkołach ponadgimnazjalnych. W pierwszym etapie uczniowie musieli przejść test sprawdzający ich wiedzę z zakresu logistyki. W drugim, zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie studium przypadku -  uczniowie w grupach 4 osobowych mieli za zadanie rozwiązać problem zdiagnozowany w przedsiębiorstwie. Finał konkursu odbył się już w siedzibie uczelni, na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Uczestniczyło w nim 7 najlepszych zespołów, wyłonionych w II etapie, w tym 2 zespoły reprezentujące technikum w  zawodzie technik logistyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. Jako jedyna szkoła mieliśmy w finale 2 reprezentujące nas drużyny. Zmagania finałowe miały charakter pracy grupowej. Na tej podstawie wyłoniono trzy zwycięskie zespoły „Mistrzów Logistyki V”.

Podczas finałowej gali konkursu nagrody wręczyli: dr Anna Baraniecka - Prodziekan ds. Rozwoju  na Wydziale EZiT oraz dr Agnieszka Jagoda i dr Maja Kiba-Janiak  – koordynatorki konkursu.

Przed finałowymi rozgrywkami konkursu uczniowie uczestniczyli w czterech warsztatach/wykładach. Były to:  Interpersonal Communication – warsztat poprowadzony przez mgr Cezarego Kwiatkowskiego, Logistyka kosmosu – wykład poprowadzony przez dr Annę Baraniecką, wykład pt. Czy logistyka humanitarna jest humanitarna? prowadzony przez mgr Jakuba Marcinkowskiego oraz warsztat Kompetencje logistyka prowadzony przez mgr Agnieszkę Pisarek.

Współorganizatorem konkursu była Fundacja Kuehne ze Szwajcarii, która zasponsorowała nagrody dla zwycięzców. Z Fundacją  Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki współpracuje od ponad czterech lat w ramach wspólnie organizowanych we Wrocławiu studiów podyplomowych „Logistyka i Zarządzania Łańcuchem Dostaw”. Koordynatorami Konkursu były dr inż. Maja Kiba-Janiak i dr Agnieszka Jagoda. W skład komisji konkursowej wchodzili ponadto pozostali pracownicy KZSiL. 

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik