Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

W Starostwie Powiatowym w Lubaniu funkcję inspektora ochrony danych osobowych
pełni: Pan Rafał Wielgus.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zawiązanych z przetwarzaniem danych,
pisemnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań,
adres e-mail: iodo@powiatluban.pl,
telefon: 75 64 64 300, fax: 75 64 64 321.

Niezbędnik