Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Ogłoszenia

INFORMACJA

11 2019
Starosta Lubański informuje, że w lasach na terenie Powiatu Lubańskiego, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obserwuje się osłabienie drzewostanów iglastych.

Przedział czasu:

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik