Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Ogłoszenia

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

09-01-2019

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE LUBAŃSKIM:

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, pok. 33, I piętro, 
tel. 75 64 64 341.

Punkt czynny jest:

w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach: 9.00 - 13.00,

a we wtorek w godzinach: 13.00 - 17.00

poniedziałek- Radca Prawny BERNADETTA BASZAK

wtorek - Adwokat MICHAŁ ILNICKI

środa - Adwokat JAN RACZYŃSKI

czwartek - Radca Prawny SZYMON BINIASZCZYK

piątek - Adwokat JAN RACZYŃSKI

Z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty

pod numerem telefonu: 75 64 64 338

codziennie w następujących godz.: poniedziałek, środa, czwartek – 7.30 – 15.30, wtorek – 7.30 – 17.00, piątek – 7.30 – 14.00

 

Urząd Miasta Świeradów–Zdrój,

ul. 11-go Listopada 35, pok. 15, I piętro.

Punkt czynny jest:

od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8.00 - 12.30,

a w piątek w godzinach: 8.00 - 12.00

 poniedziałek, wtorek – Radca Prawny STANISŁAW URBAŃCZYK;

środa, czwartek – Radca Prawny MARIUSZ KOZIOŁ

piątek – Adwokat PAWEŁ HRYŃ oraz w każdy II i IV piątek miesiąca
– doradca obywatelski Arkadiusz Krzemiński

Punkt ten prowadzony jest przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, ul. Stefana Batorego 8, 56 – 200 Góra. 

 

Nieodpłatna pomocprawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

  4. nieodpłatną mediację, lub

  5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zakres nieodpłatnego poradnictwa

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Zakres podmiotowy, osoba uprawniona

Nieodpłatna pomocprawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocyprawnej.

  • która jest w ciąży,

  • która jest członkiem zarządu koła gospodyń wiejskich działającego na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. poz. 2212).

Szczegółowe warunki udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.). Zapraszamy również na stronę poświęconą darmowej pomocy prawnej: https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik