Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

23-05-2019

W związku ze wzmożonym pojawianiem się szkodników wtórnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, Nadleśniczy Nadleśnictwa Świeradów zwraca się do wszystkich właścicieli lasów do natychmiastowego podjęcia działań mających na celu likwidację pojawiających się zagrożeń.

Uzasadnienie

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach, art. 9 ust. 1 pkt. 1 w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów właściciele lasów są obowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych.

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik