Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Konsultacje

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 07 maja 2019 roku do siedziby Starostwa Powiatowego w Lubaniu wpłynęła oferta złożona przez  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Rodzicom Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy SOSW w Lubaniu, ul. Kopernika 1, 59-800 Lubań w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688) na wsparcie realizacji zadania pn. XXIX Regionalny Przegląd Piosenki „Nieprzetartego Szlaku” i Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Lubaniu oraz na stronie internetowej www.powiatluban.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące wniosku, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz z uwagami należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Lubaniu 
ul. Mickiewicza 2
59-800 Lubań,
do dnia 16 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W dniu 06 maja 2019 roku do siedziby Starostwa Powiatowego w Lubaniu wpłynęła oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Łużycki w Lubaniu,  ul. Łużycka 1, 59-800 Lubań w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688) na wsparcie realizacji zadania pn. Rajd Pieszy „Lato nad Kwisą” z cyklu imprez turystycznych „Turystyka Łączy Pokolenia 2019”.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Lubaniu oraz na stronie internetowej www.powiatluban.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące wniosku, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz z uwagami należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Lubaniu 
ul. Mickiewicza 2
59-800 Lubań,
do dnia 16 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Informacja o rozpatrzeniu oferty złożonej przez Lubańskie Towarzystwo Miłośników Akordeonu.

Zarząd Powiatu Lubańskiego podjął uchwałę nr 111/2019 z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie zlecenia Lubańskiemu Towarzystwu Miłośników Akordeonu w Lubaniu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja o rozpatrzeniu oferty złożonej przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Łużycki w Lubaniu.

Zarząd Powiatu Lubańskiego podjął uchwałę nr 115/2019 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Schronisk Młodzieżowych Oddział Łużycki w Lubaniu, realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja o rozpatrzeniu oferty

Informacja o rozpatrzeniu oferty złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Rodzicom Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy SOSW w Lubaniu. 

Zarząd Powiatu Lubańskiego podjął uchwałę nr 116/2019 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Rodzicom Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy SOSW w Lubaniu, realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik