Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Konsultacje

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 13 sierpnia 2019 roku do siedziby Starostwa Powiatowego w Lubaniu wpłynęła oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Łużycki w Lubaniu, ul. Łużycka 1, 59-800 Lubań w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688) na wsparcie realizacji zadania pn. XV Jubileuszowe Marsze na Orientację „InO BUKOWA GÓRA 2019” jako VIII runda Puchar Dolnego Śląska w MnO

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Lubaniu oraz na stronie internetowej www.powiatluban.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące wniosku, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz z uwagami należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego wLubaniu pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul.Mickiewicza2 
59-800Lubań, 
do dnia 27 sierpnia 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 13 sierpnia 2019 roku do siedziby Starostwa Powiatowego w Lubaniu wpłynęła oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Łużycki w Lubaniu, ul. Łużycka 1, 59-800 Lubań w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688) na wsparcie realizacji zadania pn. Rajd Pieszy „Jesień na Łużycach” z cyklu imprez turystycznych „Turystyka Łączy Pokolenia 2019”.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Lubaniu oraz na stronie internetowej www.powiatluban.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące wniosku, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz z uwagami należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul.Mickiewicza 2 
59-800Lubań, 
do dnia 27 sierpnia 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik