Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Otwarte konkursy ofert

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Lubańskiego na rok 2020.

Ogłoszenie o naborze kandydatów

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Lubańskiego na rok 2020. 

Unieważnienie konkursu ofert

Zarząd Powiatu Lubańskiego unieważnia otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Lubańskiego na rok 2020.  

Uchwała nr 253/2020 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 08 kwietnia 2020 roku

Pliki do pobrania:

Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego

Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie:  wyboru ofert i udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Lubańskiego na rok 2020.

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Lubańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dla organizacji pozarządowych pn.: ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Lubańskiego w 2021 roku".  

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Lubańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej pn.: "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku"  

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Lubańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Prowadzenie na terenie Powiatu Lubańskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku” 

Ogłoszenie o naborze kandydatów

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Prowadzenie na terenie Powiatu Lubańskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku” 

Niezbędnik