Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Otwarte konkursy ofert

Zarząd Powiatu Lubańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Lubańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dla organizacji pozarządowych pn.: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Lubańskiego w 2020 roku".

Ogłoszenie o naborze kandydatów

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dla organizacji pozarządowych pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego atakże edukacji prawnej na terenie Powiatu Lubańskiego w 2020 roku”

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Lubańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej pn.: "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku"

Wyniki ogłoszonego otwartego konkursu ofert

Wyniki ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dla organizacji pozarządowych dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Lubańskiego.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej pn.: "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku"

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej pn.: "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku"

Ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia

Niezbędnik