Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Otwarte konkursy ofert

Wyniki konsultacji

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021 - 2025”.

Działając na podstawie Uchwały nr 399/2021 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku przeprowadzono w dniach od 20.01.2021 r. do 27.01.2021 r., konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021 – 2025”.

Ogłoszenie o konsultacjach udostępnione było:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lubańskiego;

  2. na stronie internetowej Powiatu Lubańskiego (www.powiatluban.pl);

  3. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było składać pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubaniu ul. Mickiewicza 2, 59 – 800 Lubań w okresie od 20.01.2021 r., do 27.01.2021 roku w godzinach pracy urzędu.

W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz konsultacji.

Pliki do pobrania:

Niezbędnik