Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Otwarte konkursy ofert

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Lubańskiego na rok 2020.

Ogłoszenie o naborze kandydatów

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Lubańskiego na rok 2020. 

Unieważnienie konkursu ofert

Zarząd Powiatu Lubańskiego unieważnia otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Lubańskiego na rok 2020.  

Uchwała nr 253/2020 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 08 kwietnia 2020 roku

Pliki do pobrania:

Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego

Uchwała Zarządu Powiatu Lubańskiego w sprawie:  wyboru ofert i udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Lubańskiego na rok 2020.

Niezbędnik