Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
Tel.: +48 / 756464 300 | Fax: +48 / 756464 321
E-mail: sekretariat@powiatluban.pl

Realizowane projekty

RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym”.

„Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej południowo-zachodniego regionu województwa dolnośląskiego”.

„Nowa Perspektywa – Lepszy Start”

„Kom(m)ando "Zur Hilfe!/Na pomoc!". ”

„Zawodowy Dolny Śląsk”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego Powiatu Lubańskiego poprzez doposażenie specjalistycznych pracowni”

„Společná cesta k podnikavosti na školách | Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach”

Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań

Projekt grantowy: Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Niezbędnik